با سلام
اگر برای اقامه نماز جماعت طلب پول معین از هیات امناء گردد یا به نیت گرفتن پول به هر مبلغی که دادن اقامه نماز گردد یا در کل منافع دنیوی لحاظ گردد نماز جماعت صحیح است یا خیر
و من الله توفیق

با عرض سلام و تشکر از ارتباطتان با اين مرکز
در خواست پول از طرف امام جماعت صحیح نیست. اما پول دادن مامومین برای کارهای اضافی که امام جماعت انجام می دهد. اشکال ندارد (مانند رفت و آمد و کار های مستحبی دیگر) . اگر بدون شرط مامومین پولی به امام جماعت بدهند، گرفتن آن پول برای امام جماعت اشکال ندارد.
در صورتی که گرفتن پول از طرف امام جماعت جایز نباشد ،مشکلی در نماز جماعت پیدا نمی شود و فقط گرفتن پول جایز نیست .(1)
پی نوشت :
1. آیت الله مکارم ، استفتائات جدید ، ج3 ، س 278 و سوال تلفنی از دفتر (7840001-0251).