آیا بوسیدن و لیسیدن آلت تناسلی زن حرام است؟
ترشحات واژن(ناشی از تحریک جنسی) که حین لیسیدن وارد دهان میشود چه حکمی دارد؟
مکیدن آلت مرد توسط زن چه حکمی دارد؟

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
بوسيدن و ليسيدن آلت تناسلي زن توسط شوهر و نيز ليسدن آلت شوهر توسط زن، حرام نيست. ليکن بلعيدن ترشحاتي که خارج مي شود ، حرام است .
اگر ترشحاتي که خارج مي شود، مني نباشد، پاک است . خوردن آن حرام است. اما اگر مني خارج شود ،هم نجس است و هم بلعيدن آن حرام است.(1)
پي نوشت:
1. سؤال تلفني(7743271-0251) از دفتر آيت الله بهجت.