با سلام
سوره معوذتین به کدام سوره یا سوره های قرآن کریم می گویند؟
باتشکر

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
معوذتين يعني سوره هايي که با «اعوذ» شروع مي شود که دو سوره است :
1- سوره فلق : قل اعوذ برب الفلق.
2- سوره ناس: قل اعوذ برب الناس.