آیا مدت صیغه یک هفته می شود و می شود طی زمان تمدید شودبا توجه به اینکه جنس مورد نظر مجرد باشد

با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با اين مرکز
1- براي عقد موقت ، مدت خاصي در شرع ذکر نشده است. بلکه بستگي به توافق زن و مرد دارد . اگر زن و مرد براي يک ساعت هم توافق کنند که بين خود شان عقد محرميت خوانده شود ،عقد صحيح است. پس از پايان مدت دوباره مي توانند تمديد کنند. بايد بعد از تعيين مدت و مهريه مجددا عقد موقت بخوانند.(1)
درعقد موقت شرايط آن کاملا بايد رعايت شود . اين شرايط در رساله مراجع معظم تقليد ذکر شده است، از جمله اين که به نظر بيش تر مراجع معظم تقليد دختر اگر باکره باشد، بايد از پدرش اجازه بگيرد و گرنه عقدش باطل است.

پي نوشت :
1. آيت الله مکارم، استفتائات جديد، ج2، سؤال 908.