پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
اين مسئله که دختره باکره را در اسلام اعدام مي کنند صحت ندارد . اسلام هيچ کسي را بدون دليل اعدام نمي کند، اگر کسي مرتکب بعضي از گناهان مانند قتل نفس و امثال آن گردد، در صورتي که شرايط قصاص موجود باشد، با درخواست ولي دم و ورثه مقتولين، قاتل را اعدام مي کند. فرق نمي کند قاتل مرد باشد يا زن . فرق نمي کند دختر باکره باشد يا غير باکره .
اگر منظور شما از سؤال چيزي ديگري باشد ،درنامه بعدي سؤال خود را واضح تر بيان کنيد.
لطفا هرگاه سوال شرعي مي پرسيد ،نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهيم .