من به سن تکلیف رسیده بودم. اما از موضوع غسل جنابت بی خبر بودم در این حال نماز میخوندم و روزه هم میگرفتم تکلیف این نماز وروزها چیه؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباط تان با اين مرکز
اگر بعد از بالغ شدن جنب شده و مطمئن باشيد كه مني از شما خارج شده و غسل نکرده باشيد و نماز ها را با حال جنابت خوانده ايد، بايد نمازهايي را که با حالت جنابت خوانده ايد قضا کنيد،
نسبت به روزه ها اگر مي دانستيد که جنب هستيد، ولي جاهل به وجوب غسل بوده ايد، بايد روزه ها را نيز قضا کنيد. اگر اصلا نمي دانستيد که جنب هستيد ،يعني نمي دانستيدکه با خارج شدن مني و يا نزديکي کردن ، جنب مي شويد و با اين حال روزه گرفته ايد، روزه هايي که گرفته ايد، صحيح است. و تنها قضاي نماز ها را به جا آوريد.(1)
در ارتباط هاي بعدي نام مرجع خود را ذکر کنيد.
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، سؤال 194.