پاسخ:
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
به نظر رهبري در مناطقي که 6 ماه شب و 6 ماه روز است، افق همان محل براي نماز شرط است و کسي که در اين مناطق زندگي مي کند در طول شش ماه يک نماز صبح و يک نماز ظهر و عصر و يک نماز مغرب و عشا واجب مي باشد.
تشخيص وقت صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا با طلوع و غروب خود همان محل است و کساني که در آنجا زندگي مي کنند تشخيص مي دهند که طلوع و غروب آفتاب در مدت شش ما چه زمان مي باشد و با نشانه هايي که براي آغاز روز وجود دارد وقت نماز صبح را تشخيص مي دهند هم چنين زوال آفتاب را که بعد از حدود سه ماه يا کمتر و بيشتر صورت مي گيرد تشخيص مي دهند و بعد از زوال آفتاب از نصف روز تا زماني غروب افتاب يک نماز ظهر و عصر کفايت مي کند و هم چنين پايان يافتن روز و آغاز شش ماه شب با نشانه هايي که وجود دارد قابل تشخيص است و با شروع شب يک نماز مغرب و عشا واجب مي باشد.
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، سؤال 357 و سؤال تلفني(7112467-0251) از دفتر آيت الله خامنه اي.