میگویند زن وشوهری که یه مدت خهصی با هم رابطه جنسی نداشته باشند به هم نامحرم میشوند. ولی اگر زن به خاطر بچه هایش مجبور به ادامه زندگی و فقط رابطه ای برای بزرگ کردن بچه ها داشته باشند باز هم به هم محرمند؟ آن زن میتوان به خاطر گناه نکردن صیغه شخص دیگری شود؟

با سلام وتشکر از ارتباط با اين مرکز
زن و شوهر تا از هم طلاق نگرفته اند، به هم محرم مي باشند و زن و شوهر هستند .صيغه شدن زن شوهر دار حرام است .
رابطه جنسي نداشتن سبب نا محرم شدن نمي شود. شوهر نمي تواند بيش از چهار ماه نزديکي با زن دائمي خود را ترک کند، يعني واجب است در صورت توانايي حد اقل در هر چهار ماه يک بار نزديکي کند. اگر نزديکي نکند، حرام است ،يعني گناهکار است، ولي به هم محرم هستند و نامحرم نمي شوند.(1)
لطفا در ارتباط بعدي نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد.
پي نوشت :
1. توضيح المسائل مراجع ، م2418 .