سلام علیک ببخشید میخواستم بدونم آب شفافی که قبل از منی از آلت بر اثر تحریک شدن بیرون می آید / ایا نجس است و نیاز به غسل دارد یا نه نجس نیست و نیازی به غسل کردن ندارد؟؟؟؟؟ از پسخ دادن شما متشکرم

پرسشگر گرامي با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در ماه مبارك
مايعي كمى لزج و چسبنده كه پس از شوخى و تحريکات جنسي و بازى با همسر و مانند آن، از انسان خارج مي شود ، مذي نام دارد كه معمولاً قبل از خروج منى است. اين مايع پاك بوده و لباس را نجس نمي كند و غسل واجب نمي شود.