دانشجوی دختر مجردی که از حرمت خود ارضایی اطلاع نداشته ونمازهایش رابدون غسل خوانده تکلیفش چیست؟برای توبه از این عمل چه باید بکند تااز عذاب روحی خلاص شود؟

با عرض سلام و تشکراز ارتباط تان با اين مرکز
1- در صورتي که نمي دانسته استمنا حرام است و نمي دانسته که با استمنا کردن اگر مني خارج شود، جنب مي شود و غسل دارد،
نمازهايي که بدون غسل خوانده ، باطل است و بايد قضا کند، ولي روزه هايي که گرفته ، صحيح است. اگر بعد از جنب شده غسل حيض يا غسل جمعه کرده باشد، بعد از اين غسل نمازهايي که خوانده، قضا ندارد ،چون به نظر آيت الله مکارم با هر غسل واجب و مستحب مي شود نماز خواند.(1)
دختران وخانم ها ،اگر بر اثر تحريک هاي جنسي به قدري تحريک شوند که به اوج شهوت جنسي برسند و در آن حال مايعي از آن ها خارج شود ،جنب مي شوند. اگر به اوج لذت نرسند و مايع خارج شود ويا به اوج لذت برسند ، ولي مايعي خارج نشود و يا شک کنند که مايعي خارج شد يا نه ،جنب نمي شوند و غسل لازم نيست(2)
بنابراين اگر دختر مذکور يقين دارد که در اثر خود ارضايي در اوج لذت و شهوت جنسي مي رسيده و دراين حالت مايعي از او خارج مي شده و هيچ غسل نکرده ، بايد نمازهايش را قضا کند، اما چون حکم غسل کردن را نمي دانسته و متوجه نبوده که بايد غسل کند، روزه هايي که گرفته ، صحيح است.
اما اگر يقين ندارد که جنب شده بود، نمازها و روزه هايش صحيح است.
2- استمنا حرام و از گناهان کبيره است، ولي دختر مذکور که حکم حرام بودن استمنا را نمي دانسته، مرتکب گناه نشده ، لکن در هر حال استغفار در برابر خداوند مطلوب است . سعي کند در آينده مرتکب گناه خود ارضايي نگردد.
پي نوشت ها:
1. آيت الله مکارم شيرازي، احکام بانوان، سؤال 271؛ احکام جوانان ،م 110 و توضيح المسائل ،م401.
2. آيت الله مکارم، توضيح المسائل، مسأله 361.