چرا می گویند غسل جنابت را با آب سرد انجام دهید؟

پرسش: يا عرق فرد جنب نجس است؟ شرح : چرا مي گويند غسل جنابت را با آب سرد انجام دهيد؟

پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
عرق جنب از حرام، نجس نيست، ولى احتياط واجب آن است كه با بدن يا لباسى كه به آن آلوده شده، نماز نخوانند، عرق جنب از حرام مانع از نماز خواندن مي باشد، يعني تا زماني که رطوبت آن در لباس يا بدن باشد ،نماز خواندن با آن صحيح نيست.
کسي که از راه حرام جنب شده ، بهتر است با آب ملايم غسل كند، كه به هنگام غسل بدن او عرق نكند، اين در صورتى است كه با آب قليل غسل نمايد .اگر با آب كر و مانند آن باشد، اشكال ندارد، امّا بعد از پايان غسل بنا بر احتياط مستحب يك بار همه بدن را آب بكشد . تا عرقي که قبل از تمام شدن غسل در بدنش پيدا شده است، از بين برود(1)
پي نوشت:
1. آيت الله مکارم شيرازي، توضيح المسائل، مسأله 131و132.