خالکوبی در اعضای مختلف بدن گتاه دارد؟آیا زینت محسوب می شه و نباید نامحرم ببیند؟اسمائ خدا چطور؟کسی که خالکوبی کرده غسل و وضواش درست است؟بعد از مرگ بخی می گویند که باید قسمتی که خالکوبی شده برای غسل جدا شود ؟!؟

پرسش: خالکوبي بر اعضاي بدن گناه دارد؟ شرح خالکوبي در اعضاي مختلف بدن گناه دارد؟
پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
خالكوبي هاي معمولي در اعضاي مختلف بدن اشكال ندارد ، ولي اگر خالكوبي بيش از حد باشد و موجب آزار بدن شود يا اسم هاي معصومان (ع) خالكوبي شود، اشكال دارد . (1)
پي نوشت :
1 . آيت الله مكارم شيرازي، استفتاآت جديد، ج2، ص 52 ـ53، س77و78 .

پرسش: آيا خالکوبي زينت محسوب مي شه و نبايد نامحرم ببيند؟اسماي خدا چطور؟
پاسخ: خالكوبي هايي كه زير پوست براي زيبا سازي ابرو به نام تاتو انجام مي شود، زينت ممنوع نيست ( 1 ) ليکن غير از صورت و مچ ها را از نامحرم بايد بپوشاند . خالکوبي به اسماي الهي اشکال دارد . ( 2 )
پي نوشت ها :
1 . آيت الله مکارم شيرازي ، احکام بانوان ، ص 181 ، س 660 .
2 . آيت الله مكارم شيرازي، استفتاآت جديد، ج2، ص 52 ـ53، س77و78 .

پرسش: کسي که خالکوبي کرده غسل و وضواش درست است؟
پاسخ: خالکوبي مانع وضو و غسل نيست . ( 1 )بنا بر اين کسي که خالکوبي کرده ،غسل و وضويش صحيح است .
پي نوشت :
1 . آيت الله مكارم شيرازي ، استفتاآت جديد، ج2، ص53، س 79 .

پرسش: بعد از مرگ بعضي مي گويند که بايد قسمتي که خالکوبي شده براي غسل جدا شود ؟!؟

پاسخ: کسي که خالکوبي کرده ،پس از مردن مانند بقيه مردم غسل ميت داده مي شود .قسمتي که خالکوبي شده، براي غسل جدا نمي شود، و مانع رسيدن آب نيست.

با توجه به عدم امکان پاسخگویی در بخش نظرات لطفا سوالات خود را در سامانه «ارسال پرسش» یا بخش «پاسخگویی آنلاین» مطرح نمائید

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.