در صورت امکان دعای "اللهم عرفنی نفسک" را همراه با معنی آن بنویسید.

یکی از وظایف منتظران در زمان غیبت کبری خواندن دعاهای وارده و دعا برای تعجیل در ظهور است.
در این باره دعاهای مختلفی از طریق معصومان وارد شده که یکی از آن‏ها دعایی است که در پرسش آمده است.
این دعا به دو صورت مختصر و مفصّل (1) در کتب روایی آمده است. دعای مختصر که بعد از نمازها مؤمنان بدان توجه دارند، با ترجمه آن را تقدیم میکنیم:
اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللّهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرّفنی حجتک ضللت عن دینی؛
پروردگارا! خود را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناسانی، نمیتوانم پیغمبرت را بشناسم. پروردگارا! پیغمبرت را به من بشناسان که اگر پیغمبرت را به من نشناسانی، نمیتوانم حجت تو را بشناسم. پروردگارا! حجت خود را به من بشناسان، که اگر حجت خود را به من نشناسانی، دین خود را از دست میدهم، و گمراه خواهم شد".
الکافی، کلینی، ج 1، ص 337، چاپ دارالکتب الاسلامیة تهران، نشر 1365؛ محمد باقر، مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 7 - 146 ح 70.
در این دعا دو مضمون حائز اهمیت است:
1 - شناخت واقعی خداوند و پیامبر و امامان معصوم، تنها با توفیق و یاری الهی صورت میگیرد.
2 - شناخت واقعی خداوند با شناخت پیامبر و شناخت واقعی پیامبر با شناخت امامان و شناخت دین حقیقتی تنها با شناخت امام میسر خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1. محمد باقر مجلسی, بحارالانوار, ج53, ص 187, حدیث 18.
2. الکافی, کلینی, ج1, ص 337؛ چاپ دارالکتب الاسلامیه تهران, نشر 1365؛ محمدباقر مجلسی, بحارالانوار, ج52, ص 7 - 146 ح 70