خواندن قرآن به زبان عربی ثواب بیشتری دارد یا خواندن معنای قرآن به دلیل فهمیدن بهتر آن؟

‏تلاوت قرآن فضیلت بی شماری دارد و سفارش‏های زیادی درباره خواندن قرآن مجید در روایات معصومین(ع) وارد شده است. سفارش شده است هر کس در شبانه روز حداقل پنجاه آیه تلاوت نماید.(1) این سفارش‏ها بیشتر به تلاوت قرآن کریم توجه دارد، منتهی در کنار تلاوت، سفارش‏های زیاد دیگری درباره تفهم و تأمل در قرآن مجید وجود دارد، که انسان در موقع خواندن، هر آیه‏ای را که تلاوت می نماید، در معانی آن خوب تأمل کند و مراد آن را دریابد و به آنها عمل نماید. این از آداب باطنی تلاوت قرآن می باشد. برای تلاوت، آدابی ذکر شده، که به آداب ظاهری و باطنی تقسیم شده است. از آداب ظاهری تلاوت، می توان به وضو گرفتن در جای پاکیزه همانند مساجد، دندان‏ها را مسواک کردن قبل از خواندن، پیش از شروع قرآن "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" گفتن، نیز ترک کردن خوردنی ها و نوشیدنی ها، کشیدن به هنگام تلاوت، نیز خواندن از روی قرآن اشاره نمود.
از آداب باطنی قرآن: فهم اصل کلام الهی، بزرگداشت متکلم (خدا)، حضور قلب، تدبر و اندیشیدن در قرآن (که از حضور قلب بالاتر است)، رفع موانع فهم قرآن همانند وسواس و غیره، تأثیرپذیری از قرآن، ترقی به این معنا که خواننده به مرحله‏ای ارتقا یابد که گویا کلام را از خداوند می شنود.
سفارش‏های خود قرآن و ائمه معصومین(ع) شامل حال هم تلاوت قرآن و هم تدبر و تأمل می شود که هر کدام تکمیل کننده یکدیگر، برای رشد معنوی و روحانی انسان است.(2)
آنچه مهم تر است، تأمل و تدبر و عمل به آیات الهی می باشد.
پی نوشت‏ها:
1 - مرحوم کلینی، اصول کافی، ج 2، ص 609.
2 - بهاءالدین خرمشاهی، دانشنامه قرآن، ج اول، ص 21 - 20، چاپ گلشن، 1377 ه' ش، با تلخیص و تصرف.